Business Development / Strategia

Etapem poprzedzającym zbudowanie strategii jest dla nas zawsze audyt sytuacji obecnej, czyli zgromadzenie szczegółowych danych o dotychczasowych działaniach kancelarii i ich efektach, grupie docelowej, działaniach konkurencji oraz aktualnej kondycji marki kancelarii. Na te dane nakładamy wizję i oczekiwania wspólników, ich mocne i słabe strony, cele biznesowe oraz potrzebne zasoby. We wdrożenie powstałej strategii biznesowej i strategii komunikacji angażujemy cały zespół kancelarii, przydzielając jego poszczególnym członkom wybrane odpowiedzialności.
Dodatkowo wspieramy ich wewnętrznymi szkoleniami, aby nie tylko czuli się ale byli ambasadorami marki kancelarii i aby ta marka rosła w siłę.

 • Audyty wewnętrzne kancelarii prawnych, raporty w zakresie zmian, obszarów poprawy i rozwoju
 • Analizy konkurencji i badania rynkowe grup docelowych
 • Tworzenie strategii biznesowych oraz strategii komunikacji z otoczeniem i Klientami
 • Wdrożenia strategii biznesowych oraz strategii komunikacji
 • Standaryzacja i wewnętrzne procedury organizacji procesów oraz przepływu informacji
 • Tworzenie i koordynacja aktualizacji baz danych
 • Szkolenia pracowników wspierające realizację założeń strategii

Marketing

Spójna, wielokanałowa strategia marketingowa jest kluczem do sukcesu naszych Klientów. Doradzamy i tworzymy sprawnie działający zewnętrzny dział marketingu spinający wszystkie aktywności kancelarii w tym obszarze.

 • Strategia marketingowa
 • Identyfikacja wizualna kancelarii
 • Rebranding
 • Materiały marketingowe
 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Sponsoring, wydarzenia konferencyjne/szkoleniowe
 • Wydarzenia branżowe
 • Działania lojalnościowe dla klientów kancelarii
 • Sesje zdjęciowe
 • Realizacja bieżących działań operacyjnych

Content marketing

Budując strategię działań kładziemy duży nacisk na content marketing, który wspiera wizerunek ekspercki, pozwala dotrzeć za pośrednictwem wiedzy do grupy docelowej i przyciągnąć klienta. Zwiększa widoczność kancelarii w Google i wpływa pozytywnie na wyniki pozycjonowania.

 • Strategia budowania treści eksperckich pod kątem użyteczności dla klientów i wzmocnienia efektów pozycjonowania
 • Rozwój różnych form treści eksperckich – tradycyjne, video
 • Dobór kanałów pozycjonowania treści eksperckich w Internecie i ich wdrażanie

PUBLIC RELATIONS

Budowanie wizerunku eksperckiego to dla prawnika kluczowy element wzmacniania swojej pozycji. Nie wystarczy jednak być ekspertem, ale trzeba umiejętnie pokazać to otoczeniu. Dla każdego klienta tworzymy unikalny pakiet działań, aby swoje cele zrealizował korzystając z narzędzi PR, z którymi czuje się pewnie i najbardziej komfortowo. .

 • Strategia komunikacji PR
 • Relacje z mediami ogólnopolskimi i branżowymi
 • Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi
 • Spotkania dla mediów/klientów
 • Pozycjonowanie ekspertów kancelarii
 • Rankingi prawnicze
 • Działania CSR

PR KRYZYSOWY

 • Strategia zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową
 • Strategia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Przygotowanie/szkolenie liderów komunikacji (ambasadorów opinii)
 • Audyt organizacji, zakres zmian i wdrożeń
 • Doradztwo w zakresie relacji z zewnętrznymi partnerami

www / blogi

Obecność w Internecie to w dzisiaj „must have”. Tam szukają i weryfikują nas nasi klienci. Strona www to wizytówka każdej firmy – pomagamy w budowaniu komunikacji i zarządzamy treścią stron.

 • Tworzenie stron www
 • Doradztwo w zakresie komunikacji na stronach www oraz budowanie treści
 • Zarządzanie treścią stron www (aktualizacja strony)
 • Współpraca z firmami pozycjonującymi strony www i doradztwo w tym zakresie

Social media

Media społecznościowe pozwalają na stały, interaktywny kontakt z klientem. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu profilu mamy możliwość ciągłego przypominania o aktywności kancelarii, jej eksperckiej pozycji i sukcesach. Marketing społecznościowy usług profesjonalnych to nasza specjalność. Dla naszych Klientów tworzymy strategię komunikacji w tych mediach i skutecznie ją realizujemy, prowadząc profile firmowe, szkoląc i koordynując działania wszystkich pracowników kancelarii.

 • Strategia komunikacji kancelarii w sieci i dobór mediów społecznościowych
 • Tworzenie contentu, zarządzanie komunikacją i prowadzenie profili w mediach społecznościowych
 • Monitoring sieci, raporty analityczne z podjętych działań, prezentacja wyników
 • Szkolenia z mediów społecznościowych, w szczególności z komunikacji na LinkedIn